Min farmor Kristine Nikoline Jørgensens anetavle

Når man læser denne fortælling om mine oldeforældre, min farmors forældre, kan det virke uoverskueligt med alle navnene. Denne anetavle giver et hurtigt overblik over hendes forfædre.

Søren Jørgensen og Ane Johanne Jensdatter, mine oldeforældre på Sejerø

Min tipoldefar
Peder Jørgensen
1837-1894

Søren Jørgensen blev født 17. marts 1862 på Tadebæksgården, samme år som hans far Peder Jørgensen overtog hovedparcellen af denne gård efter sin far. Indtil da havde Peder og hans kone Inger Johanne Thorsdatter, siden deres giftermål i 1857, været indsiddere dvs. boet hos hendes forældre i den gamle kro i Sejerby. Inger Johannes far, Thor Pedersen, var tillige møller i Sejerby.

Sørens far, Peder Jørgensen, blev hvervet til søværnet 8. februar 1864. Herefter var han på logiskibet "Dronning Marie" fra 25. februar til 5 marts, derefter på kanonchalup nr. 23 fra 6. marts til 29. august, til sidst på logiskibet "Valdemar" fra 30. august til 12. september 1864, hvorefter han blev hjemsendt. Bombekanonchalup nr. 23 var bygget i 1846 og udgik i 1870. Den var 20 m lang, 4,6 m bred og der var 64 mand ombord. Der var kun forsynet med en enkelt kraftig kanon, som var beregnet til nærforsvar samt til angreb på søforter og andre befæstninger. Den store besætning skyldes, at der krævedes en del mandskab til at ro bådene frem, når sejlene ikke kunne benyttes. De to logiskibe var for de værnepligtige. Så vidt jeg kan se, har han ikke søgt om erindringmedalje fra krigen 1864.

Syv måneder var Sørens far hjemmefra for at forsvare Danmarks grænser, så i den tid var hans mor alene om at drive gården og samtidig tage vare på 3 børn på henholdsvis 6, 4 og 2 år, samtidig med at hun ventede endnu et barn, som blev født kort efter at hans far var vendt hjem fra krigen og nederlaget til tyskerne. Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og Lauenborg samtidig med at den danske grænse rykkede helt op til Kongeåen.

Inger fødte 4 børn i ægteskabet, men efter knap 10 års ægteskab døde hun i en alder af kun 29, efterladende to døtre og Søren. Den anden søn var allerede død.

Skifte efter Inger Johanne Thorsdatter

1870 24 maj, skifte efter den den 16/8 1867 afdøde Inger Johanne Thorsen, gårdmand af Sejerby Peder Jørgensens hustru efter hvem han har siddet i uskiftet bo. - Enkemanden mødte og opgav følgende fællesbørn:

1. Sidse Kirstine Jørgensen f. 12/1 1858.

2. Søren Jørgensen f. 17/3 1862.

3. Marie Jørgensen f. 29/9 1864.

Som værge var mødt den afdødes broder husmand Jens Peder Thorsen af Sejerby.

Gården matr. 6a Sejerby 2-6-3-1 1/4, samt efter købekontrakt matr. 26 Sejerby 0-2-1-1. vurderes til 4.550 rd                                                                                         

Besætning og invetarium                                                                                                                    950 "

Tilgode hos møller Jørgen Thorsen                                                                                                      620 "

Når udgifterne er fratrukket, bliver der tilbage                                                                               6.048 rd.

Til hver af de 3 børn, bliver der 743 rd.

Sørens to søstre blev kun henholdsvis 19 og 22 år. Hans far giftede sig igen i 1870 med Kirsten Nielsdatter fra Skagelsebjerg og fik med hende 13 børn, som dog ikke alle blev voksne. 

 

Fra v. mine tipoldeforældre Kirsten Nielsdatter og Jens Mogensen samt deres datter Ane (min oldemor) 1897

Søren voksede op på Tadebæksgården, og arbejdede efter al sandsynlighed på gården indtil sit giftermål med Ane Johanne Jensdatter 8. juni 1883. Han var da 21 år gammel og hun kun lige fyldt 19, og det første barn var allerede på vej.

Ane var datter af gårdejer i Mastrup, Jens Mogensen og Kirsten Nielsdatter. Jens var født i Møllehuset i Kongstrup, men voksede op på Granlygård i Mastrup, som faderen, Mogens Sørensen, havde købt i 1830, og her var han også medhjælper. Jens deltog i treårskrigen i to perioder. I 1848 var han usøvant og blev hvervet til Orlogsværftet, senere Trekroner og i næsten et halvt år på kanonchalupperne nr. 8 og 5, han fratrådte oktober 1848. Han blev igen hvervet i februar 1849, og kom først på Orlogsværftet, senere på korvetten Diana i 5 måneder og til sidst kort tid på barkskibet Herman, indtil han fratrådte i august 1849.

Jens blev gift med Kirsten Nielsdatter fra Brandebjerg 14. december 1855. De fik sammen to sønner og tre døtre. Jens og Kirsten var først indsiddere på Granlygård, og fra 1856 ejer af samme gård indtil Jens i 1900 afstod den til sønnen Niels Jensen. Jens var medlem af sognerådet omkring 1877. Anes mor døde i 1897, og hendes far døde i 1905, som aftægtsmand på Granlygård hos sin søn.

Som nævnt tidligere gik der ikke lang tid efter Ane og Sørens bryllup før det første barn kom til verden. En pige blev født 12. november 1883 og blev døbt Inger Kristine Marie Jørgensen i Sejerby kirke.

Sejerby Mølle var ejet af Sørens mors slægt, først af hendes farfar Peder Thorsen fra Bornholm og senere af hendes far Thor Pedersen, og derefter af hendes bror Jørgen Thorsen og til sidst hans søn Peder Anders Thorsen, som afhændede den omkring 1900, hvorefter den forfaldt. Ifølge Sejerø Sogns Historie byggede Søren imidlertid i 1880`erne en ny mølle på matr.nr. 26 nær det sted, hvor den gamle mølle stod.

19. februar 1886 kom endnu en pige til verden og hun blev kaldt Nikoline Jørgensen, og familiens første søn blev født 9. november 1888, og døbt Peter Mogens Jørgensen. Samme måned den 26. døde Nikoline og dagen efter døde Inger, de blev begge begravet fra Sejerø kirke 1. december. Man kan vist ikke forestille sig forældrenes sorg.

Ved folketællingen 1. februat 1890 boede Ane, Søren og Peter i et hus i Sejerby, Søren var stadig møller og de havde både en tjenestkarl og en tjenestepige ansat.

Endnu en søn blev familien beriget med, Kristoffer født 28. oktober 1890, nu var møllen solgt og Søren var indsidder i Kongstrup.  Der blev de ikke længe, for da Albert blev født 20. juli 1892 havde Søren allerede købt halvdelen af matr. nr. 1 i Mastrup. Gården havde været i Anes oldefars eje, men efter hans død havde hendes oldemor Kirsten Jensdatter delt gården i to lodder, og det var nu den ene Søren og Ane købte

Men lykken varede ikke ved, kun tre år gammel døde Kristoffer 5. november 1893. Det blev ikke Søren, som overtog Tadebækgården efter hans fars død i 1894. Hans stedmor drev derimod gården videre indtil 1906, hvorefter sønnen og Sørens halvbror Anders Mogens Jørgensen overtog gården.

Mine oldeforældre Ane og Søren med børnene Peter, Albert og Kristine 1900

 

To år senere 4. november 1895 fødte Ane tvillingerne Jens Kristian og Jørgen Kristoffer, men de små drenge nåede kun at blive 1½ år gamle, de døde henholdsvis 2. maj og 9. maj. Begge blev begravet fra Sejerø kirke 13. maj 1897.

Ane og Sørens sidste fælles barn, min farmor, Kristine Nikoline Jørgensen blev født 9. november 1899. Livet havde ikke været let for Ane og Søren, og endnu engang blev familien ramt hårdt, da Søren, i en alder af kun 39, døde på gården i Mastrup 14. april 1901.

Ane var nu alene med tre børn, Peter på 13, Albert på 9 og Kristine 2 år gammel. Men det skulle ikke vare længe før Ane giftede sig igen, nu med Anders Mogensen Nielsen. Han var enkemand efter Ane Petrine Jensen, som var død i 1884 i forbindelse med en barnefødsel, hvor også barnet døde. På daværende tidspunkt boede han på Lundegaards gamle plads i Kongstrup, senere fik han halvdelen af sin fars ejendom langs gadekæret i Sejerby.

Da Ane og Anders blev gift 23. september 1902 var Anders bådfører og ejede båden "Enigheden", han flyttede imidlertid ind på den del af Granlygård i Mastrup, som Ane havde arvet efter sin afdøde mand. Anes ældste søn Peter blev konfirmeret i Sejerø kirke 19. april 1903, han fik karaktererne mg og ug for kundskaber og forhold (opførsel). Anders opgav øjensynlig at sejle, for da deres første fælles barn, Marie Petrine Nielsen, blev født 13. juli 1903, var han nu gårdmand.

Peter Mogens Jørgensens konfirmation

 

To år senere 19. december 1905 kom sønnen, Søren Thorsen Nielsen, til verden på gården i Mastrup. Ane og Sørens søn Albert blev konfirmeret i Sejerø kirke 30 september 1906 og Anes ældste søn, Peter, fra første ægteskab opholdt sig ved folketællingen 1. februar 1906 i Vejlby ved Randers, hvor han var "lærling i maskinfaget" hos en maskinfabrikant.  

Albert Jørgensens konfirmation 30. september 1906 i Sejerø kirke

Ane og Anders forlod gården i Mastrup i 1907, da Anders overtog matr. nr. 23 gård nr. 5 langs gadekæret i Sejerby efter sin far, Niels Andersen. Anders byggede nu et nyt stuehus, det sidste i byen opført med lerklinede vægge.

Ane fødte sit sidste barn 22. september 1907, 43 år gammel, det var sønnen Johannes Thorsen Nielsen. I 1909 forlod familien Sejerø for at slå sig ned i Kalundborg. Ifølge Kalundborg Lokalarkiv købte Anders 7. januar 1910 ejendommen "Købmandsbutik på Lyngen" for kr. 8000 af Karen Sofie Hilbert, han solgte den videre til Christian Nielsen, som iøvrigt senere med gift med Karen Sofie. Peter flyttede til København, hvor han boede flere forskellige steder, han var nu maskinarbejder.

Kristine Nikoline Jørgensens konfirmation

Ved folketællingen 1. februar 1911 boede Anders, som var dampskibsdrager, og Ane med børnene Kristine, Marie, Søren og Johannes. Den 24. september samme år blev Peter gift i Ølstykke kirke med Aase Marie Abigail Petersen, datter af toldassistent Jens Peter Petersen og Kirstine Sass i Nørresundby. Hvor Albert opholdt sig på dette tidspunkt vides endnu ikke. Peter og Aase gjorde lillejuleaften 1911 Ane til bedstemor for første gang. Drengen blev døbt Helge Johannes Jørgensen i Skt. Johannes kirke i København.

Kristine blev konfirmeret i Vor Frue kirke i Kalundborg 19. april 1914, og da opholdt familien sig stadig på Kalundborg Lyng. I tiden mellem Kristines konfirmation og folketællingen 1. februar 1916 flyttede familien til Lundevej 10 st. Anders var drager, og Albert var tilflyttet i 1916. På dette tidspunkt opholdt Kristine sig i Løvegade 30 i Slagelse hos sin fars kusine Chatrine Thorsen (Dorthe Katrine Thorsen), hvor hun arbejdede som ung pige i huset og linnedsyerske. Frøken Thorsen havde en forretning med bla. linnedsyning i stuen i forhuset. Udover Kristine var der to andre unge piger ansat.

Marie Petrine Nielsens konfirmation

Marie blev konfirmeret i Vor Frue kirke i Kalundborg 7. oktober 1917. Den 11. april 1920 blev Søren konfirmeret i Vor Frue kirke, og 26. december samme år blev Kristine viet i samme kirke til Robert Harald William Christian Jensen Lindaa fra Randers (min farmor og farmor - læs mere om dem andetsteds).

Da der atter var folketælling 1. februar 1921 kan man se at familien stadig boede Lundevej 10 st. og der blev de boende resten af deres fælles liv. Anders var stadig dampskibsdrager, Marie var arbejdsløs ekspeditrice, Søren maskinlærling på Skibsværftet, Johanne skolebarn og Albert var værkfører på Kalundborg Møbelfabrik. Få måneder senere flyttede Marie til København, hvor hun flyttede ind hos sin bror Peter og hans familie, efterfølgende boede hun flere steder i København og arbejdede som ekspeditrice. Samme år 2. oktober blev Johannes konfirmeret.

 

Ane og Anders

Anes ældste datter Kristine fødte tvillinger 17. april 1924 en dreng og pige, men den lille pige var desværre dødfødt ved fødslen. Kristine og hendes mand Robert boede i Aalborg, og drengen blev døbt Helge Wagn Lindaa i Budolfi kirke, som er Aalborgs domkirke. Kirstine og Robert flyttede 6. november 1925 til Taasingegade 35 st. th. på Østerbro i Købehavn.

Ved næste folketælling 5. november 1925 ser det ud til at Anders var uden arbejde, men han levede højst sandsynligt af aldersrente, som blev udbetalt fra fra det 65. år, det var dog en beskeden ydelse. Albert boede stadig hos forældrene og var snedkersvend, ligesom de to yngste begge var blikkenslagerlærlinge, så de har helt sikkert alle ydet deres til familiens ophold.

Året efter døde Anders 67 år gammel 20. september i hjemmet, han blev begravet fra Sejerø kirke. Søren og Johannes forlod hjemmet i Kalundborg, de søgte højst sandsynligt til København, hvor deres storebror og to søstre nu opholdt sig. Albert blev boende i Kalundborg og ved folketællingen 5. november 1930 boede han hos sin mor, som var aldersrentenyder, han selv var snedker og værkfører hos isenkræmmer C. Rasmussen i Kalundborg. 

Kristine, Robert og Helge flyttede ind hos Kristines søster Marie i Næstvedgade 12 omkring 1929, men ved folketællinge året efter var det kun Kristine og Helge, der boede der. Kristine begærede 29. oktober 1930 separation, og i 1933 blev de skilt.

Søren gjorde Jenny Roberta Holmboe Nielsen gravid, og 11. august 1931 fødte hun en pige, som blev døbt Nancy Harriet Holmboe Nielsen. Søren var væk i 5 år, og først i 1936 blev Jenny og Søren gift.

Marie blev gift med sin arbejdsgiver fra "Frederik Frederiksens Manufakturhandel" i Wesselsgade 17 på Nørrebro, Leo Frederik Frederiksen, 20. december 1931, som var enkemand efter at han havde mistet sin kone Ada, som var død 28. juni samme år i deres fælles hjem på Egernvej 15 på Frederiksberg. Ada hed Johanne Elfriede Krogh, hun havde været gift med musikeren og komponisten Fini Henriques, i 27 år og havde to sønner med ham. Hun var 18 år ældre end Leo, og de nåede at være gift i 13 år (Historien om Marie, kaldet Mari, og Leo kan læses under Manufakturhandleren).

 

Johannes` blev gift 1. maj 1932 med Ellen Marie Valborg Hansen i Taksigelseskirken på Østerbro, og året efter 7. juli 1933 blev deres datter født på Tagensvej 15, 3. Hun blev døbt Inge Thorsen Nielsen i Kingos kirke på Nørrebro.

Kristine var flyttet til Wesselsgade 20 A, 5. sal mellem 1930 og 1933, og fra omkring 1935 flyttede hun og Helge over på den anden side af gaden i nr. 15 på 2. sal. Hun overtog sandsynligvis sin søsters job i Frederiksens Manufakturhandel  i Wesselsgade 17 og helt sikkert senere i Leo`s  trikotageforretning på Aaboulevarden 60.

Ane fejrede sin 70 års fødselsdag 13. februar 1934 i København, måske hos Marie og Leo på Egernvej, måske hos Leo`s søster Ella og hendes mand Carl Fondt i Wesselsgade 17, da de er med på fødselsdagsfotografiet. Med til at fejre Ane var sønnerne Peter med kone Aase og sønnen Helge, Albert med sin forlovede Christine, Johannes med sin kone Ellen og datteren Inge. Endvidere datteren Kristine med sønnen Helge og datteren Marie med sin mand Leo, samt ægteparret Fondt. Den eneste der manglede var sønnen Søren. 

Ved sin fødselsdag var Ane måske allerede flyttet til København, hvor hun kom til at bo i ejendommen Wesselsgade 17, som Leo og hans søster Ella havde arvet sammen med forretningen i ejendommen. Ved sin død boede hun i hvert fald på denne adresse på 2. sal.

Albert blev viet i Metodistkirken i Løkken til Christine Møller Christiansen (kaldet Kren) 31. marts 1934 af pastor Mathias Møller, som var Christines far. Han havde fra 1919-1924 været præst i Kalundborg. Christine arbejdede som kommuneassistent i Kalundborg Kommune.

Ane var glad for at bo i København nær sine børn og børnebørn, og hendes barnebarn Busse har fortalt, at hun hver søndag gik fra Wesselsgade til Borups alle for at besøge Søren, Jenny og Busse. Albert var det eneste af hendes børn, der var blevet i Kalundborg, og det var netop under et besøg hos ham og Kren i Valdemarsgade 8, at hun blev syg og døde. Hun blev begravet på Sejerø kirkegård, som sine to afdøde mænd.

 

  • Helge Wagn Lindaa 1924-1991

  • "Busse" Nancy Harriet Holmboe Nielsen f. 1931

    Tre af Ane Johanne Jensdatters fire børnebørn

  • Inge Thorsen Nielsen f. 1933