Hjulmagerværksted

 

Henriks oldeforældre dvs. hans farmor Andreas forældre.

En arbejder med ægte indignation og samfundssind, et initiativrigt menneske med overskud til at forme og deltage i byens foreningsliv. Sådan et menneske var Christian Andersen, og derfor er det en fornøjelse at beskrive og delagtiggøre andre i hans liv. Mennesker, som ham, levede i det stille, men havde stor indflydelse på datiden og var med til at forme nutiden. 

 

 

 

 

 

 

Lars Christian Andersen og Karen Marie Nielsen

Lars Christian Andersen (fremover kun kaldet Christian, sådan omtalte han sig selv) blev født  20. februar 1870 i Vallensbæk, som søn af gårdmand, hjulmand, karetmager og tømrer Lars Andersen (1837-1911), født i Ejby i Hornsherred, og Andrea Louise Olsen (1841-1890), født i Helsingør. Han blev døbt i Vallensbæk kirke 18. september 1870 og hans konfirmation foregik i samme kirke 20. april 1884, og han fik af præsten karaktererne "meget god" i både kundskab og opførsel. Han var det tredje barn og den ældste søn ud af en søskendeflok på 8, hvoraf en lille pige døde to år gammel.

Hans far, Lars Andersen, var en driftig mand, som sidst i 1860`erne havde slået sig ned i Vallensbæk som hjulmand og karetmager, og senere også som tømrer. Det var nærliggende, at Christian, som ældste søn gik i sin fars fodspor og ved folketællingen i 1890 arbejdede han som guldarbejder på sin fars karetmagerværksted, ligesom han yngre bror, Carl, var karetmagerlærling.

Christian`s mor døde 31. oktober 1890, kun 49 år gammel, og blev begravet fra Vallensbæk kirke 6. november. Hun efterlod 3 mindreårige børn, men heldigvis boede både en voksen datter og to voksne sønner stadig hjemme, heriblandt Christian.

Hvad Christian har bedrevet i tiden fra 1890 og indtil 1895 vides ikke helt, men da han først på året i 1895 gjorde Karen Marie Nielsen gravid, havde han været i Holmegaard. Det vil være nærliggende at tro, at det drejer sig om Holmegård i Hornsherred i nærheden af Ejby, hvor hans fars familie kom fra.

Karen Marie Nielsen blev som eneste barn i familien født i Brøndbyøster 18. maj 1873,  d. 27. samme måned blev hun hjemmedøbt og dåben blev publiceret i Brøndbyøster kirke 29. juni samme år. Hun var datter af arbejdsmand og husmand i Glostrup (og i en kort periode i Brøndbyøster) Hans Nielsen (1841-1894) født i Glostrup, og Ane Kirstine Larsen (1841-1898) født i Søsum ved Stenløse. Hun var ældste pige ud af en børneflok på 6, dog døde en lille pige kun 14 dage gammel og en lillebror blev knap 3 år. Hendes to ældre søskende var født i Glostrup og ligeledes hendes yngre søskende. Så det var en kort periode fra sidst 1871 til omkring 1875, at familien havde været væk fra Glostrup. Karen  blev konfirmeret i Glostrup kirke 17. april 1887 og præsten gav hende karaktererne mg? og mg for henholdsvis kundskab og opførsel.

Som 17-årig i 1890 tjente hun som pige huset hos forpagter Niels Anders Larsen i Herstedøster. Fra 5. maj 1892, hvor hun havde tjent i Glostrup, tog hun til København hos familien Sørensen i Aabenraa 22, 3. sal som enepige. I marts 1893 var hun tilbage i Brøndbyøster, hvor hun sandsynligvis tjente et eller flere sted.

Imidlertid skete der det tragiske i Karen Maries liv, at hendes far begik selvmord. Han blev om morgenen d. 14. maj 1894 fundet hængt og 4 dage efter blev han begravet fra Glostrup kirke af provst Koch.

  • Lars Christian Andersen

  • Karen Marie Nielsen

Kroghslyst i Glostrup, hvor Karen Marie tjente.

12. oktober 1895 fødte Karen Marie i Glostrup en søn, som blev døbt Ole Hans Andersen. I kirkebogen står  kun moderen nævnt som forælder "Ugift tjenestepige Karen Marie Nielsen 22 aar", som fadder var bla. nævnt "Faderen", men intet navn. Vi går ud fra, at Christian Andersen er faderen, hvilket også fremgår i kirkebogen ved Ole`s konfirmation.  Kirkebogen ved dåben fortæller også, at moderen på timånedersdagen før fødslen tjente på Kroghslyst i Glostrup. Barnet blev hjemmedøbt af provst Koch 15. oktober 1895 og dåben blev publiceret i kirken Langfredag d. 3. april 1896. Faddere var mælkekusk Jens Olsens hustru, pigen Nielsine Nielsen (Karen Maries Søster), faderen (Christian Andersen) og møllersvend Peder Andersen.

I november 1895 var hun igen tilbage i København, som enepige hos Svendsen i Nansensgade 17 stuen. Hvis Karen Marie tjente i København, hvor var Ole så henne ? Måske hos hendes mor i Glostrup eller i Vallensbæk hos Christian`s forældre !

Hvor Christian og Karen Marie mødte hinanden vides ikke, måske på Kroghslyst - imidlertid blev de endelig gift i Sct. Johannes kirke på Blegdamsvej på Nørrebro 15. december 1895. Karen Marie opholdt sig da på Nørre Farimagsgade 22, 2. th. Forlovere var Christian`s far, hjulmand Lars Andersen i Vallensbæk og Christopher Andersen, arbejdsmand i Glostrup.

Det hvide hus til højre ved lygtepælen er Hovedvejen 156, hvor Andrea blev født i 1897

Den 3. august 1897 nedkom Karen Marie hjemme i huset på Hovedvejen 156 i Glostrup med en pige, som d. 29. samme måned blev døbt, Andrea Kirstine Andersen, af  provst Koch i Glostrup kirke. Faddere var pigen Laura Andersen fra Vallensbæk (faderens 29-årige storesøster), Nielsine Nielsen (moderens 19-årige lillesøster), arbejdsmand Ole Andersen, Vallensbæk (faderens 23-årige lillebror) samt arbejdsmand Johannes Larsen, også fra Vallensbæk.

Karen Marie`s mor, som var blevet enke efter at hendes mand i 1894 havde hængt sig, døde 29. august 1898. Om hun boede hos Karen Marie og Christian er uvist, men hun var den første som stedt til hvile på det gravsted, der senere skulle blive "L. Christian Andersens familiegravsted" på Glostrup kirkegård. Om hun blev begravet eller bisat vides heller ikke, men fra et fotografi ved man at gravstedet så anderledes ud tidligere. Hun blev begravet af provst Koch 4. september 1898.

I 1899 d. 24. juni blev familien atter forøget med en datter, som blev hjemmedøbt af provst Koch. Hun fik navnet Laurine Kristiane Karen Andersen (senere kaldet Kristiane/Christiane) og dåben blev senere publiceret i kirken 27. august samme år. Faddere ved dåben var pigen Lavra Kristine Nielsen af Harrestrup (moderens 23-årige lillesøster), sypige Kristine Andrea Pedersen af Vallensbæk (farbror Ole Andersen`s forlovede), tømrer Lars Andersen (barnets farfar), arbejdsmand Niels Peter Nielsen af Glostrup (moderens storebror) samt arbejdsmand Karl Olsen, også fra Glostrup.

Christian ejede huset på Hovedvejen 156 ( dengang hed vejen Roskildevej) i Glostrup, matr. nr. 15f, som lå på hjørnet af Hovedvejen og Toftevej. Ved folketællingen 1. februar 1901 boede der foruden familien Andersen med børnene Ole, Andrea og Kristiane, også 3 andre familier i huset. Christian arbejdede som murerarbejdsmand hos Peter Petersen. Senere holdt bla. Alpha-vaskeriet til i huset, der blev revet ned i 1970erne.

Glostrup kirke 1895

Glostrup Kommuneskole, Højvangskolen, 1903. Kirkegården ligger til venstre.

1. maj 1903 blev familien igen velsignet med en lille pige, som 14. maj blev hjemmedøbt, Valborg Marie Andersen, af lærer C. Wienike. Hun levede desværre ikke længe og døde inden dåben blev publiceret i kirken. Carl Georg Ludvig Wienike, som i 1899 var kommet til Glostrup, var lærer på Glostrup Kommuneskole, Højvangskolen, endvidere var han også organist og dirigent i Glostrup Sangforening.

 

26. juli 1905 fødte Karen Marie sin anden søn, som blev hjemmedøbt 22. september 1905 af lærer Carl Wieneke. Han fik navnet Kristian Lyngsie Andersen og man må antage, at han har været svagelig, for dåben blev først publiceret i kirken, da han var næsten 9 måneder gammel, 12. april 1906. Faddere var kusk Hans Olsen og hustru, Glostrup, tømrer Lars Andersen, Vallensbæk (farfar). arbejdsmand Johannes Larsen, Glostrup og pige Marie Hansen, også fra Glostrup.

 

Ved folketællingen 1. febr. 1906 boede (ejede ?) familien Andersen på matr. 8ae, de delte huset med en anden familie og Christian arbejdede som arbejdsmand. På et matrikelkort over Glostrup fra 1902-1918 lå huset på det stykke af Nyvej, som lå syd for Stationsvej og inden Sydvestvej.

Karen Marie og Christian`s  tredje søn blev født 22. juni 1909 på Fabriksvej 15, hvor familien nu boede. Han blev døbt Leo Adolf Andersen i Glostrup kirke af sognepræst H. Koch. Faddere var Laura Kirstine Larsen f. Andersen, Herstedøster (barnets faster), Kirsten Jørgensen født Jørgensen og hendes mand, arbejdsmand Peter Christian Jørgensen, Glostrup samt karetmager Lars Andersen, Glostrup (barnets farfar).

Samme år 3. oktober blev Ole konfirmeret i Glostrup kirke af sognepræst H. Koch

1. februar 1911, hvor der atter var folketælling, boede familien stadig på Fabriksvej 15 og vi ved nu at de selv ejede huset. Huset med matr. 8 ea lå, så vidt man kan aflæse af gamle matrikelkort, på hjørnet af Fabriksvej og Glosemosevej på det vestlige hjørne. Måske var det også det hus, de boede i ved folketællingen i 1906, da matrikelnumrene ligner hinanden meget og man kan have byttet om på bogstaverne. Men det står hen i det uvisse indtil videre ! Christian arbejdede nu som arbejdsmand for kommunen.

1. oktober 1911 blev Andrea konfirmeret i Glostrup kirke af sognepræst H. Koch og to år efter, 5. oktober 1913, blev Laurine også konfirmeret., og kun tre uger senere afgik deres bedstefar, hjulmand og tømrer Lars Andersen, (Christian`s far) ved døden på Amtssygehuset på Frederiksberg, 73 år gammel og blev begravet fra Vallensbæk kirke 11. marts 1911. Christian var ældste søn, men det blev ikke ham, der overtog faderens værksted i Vallensbæk, men derimod hans yngre bror, Ole, som drev det videre. Firmaet er stadig på slægtens hænder i 5. generation og hedder Vallensbæk Maskinsnedkeri.

Ved folketællingen 1. februar 1916 var Andrea, Kristian og Leo hjemmeboende, og så var der opført Elly Johanne Nielsen født 23. marts 1914. Det viser sig, at Elly var datter af Karna Hansine Nielsen født på Rigshospitalet. I kirkebogen er moderens navn ikke nævnt, men hendes fødselsdag, som er den samme som Karnas. Hun skal senere blive Christian`s anden kone. Man kan undre sig over, hvorfor Elly dukker op før Karen Marie er død, og hvor er hendes mor ? Hun står nemlig ikke på folketællingslisten.

Den ældste datter, Andrea, kom ud at tjene omkring 1913 og tjente på Frederiksberg og i  København. Hun blev 19. marts 1916 i Glostrup kirke af sognepræst H. Koch viet til Christian Alfred Petersen, kaldet Alfred. Han var født i Ballerup, men hans far var ud af slægt fra Hvissinge og Glostrup. Forlovere var brudeparrets fædre.

Roskildevej i Glostrup set mod øst i 1907

Roskildevej i Glostrup (senere Hovedvejen) set mod vest i 1909

Glostrup Jern- og Metalstøberi på Gasværkvej 1 - 1910

23. juli 1916 skete det ulykkelige, at Karen Marie afgik ved døden på Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg i en alder af 43 år, og efterladende sig 5 børn, heraf 2 mindreårige. Hun blev begravet fra Glostrup kirke af sognepræst H. Koch på Glostrup kirkegård 30. juli 1916.

 

13 måneder efter sin kones død, blev Christian atter far til endnu en datter. At være alene med 2 børn på hhv. 7 og 9 år har ikke været nemt og derfor fik han en husbestyrerinde. Det var Karna Hansine Nielsen, født 2. november 1886 i Sundby på Amager, datter af arbejdsmand Theodor August Nielsen og Johanne Caroline Jansen.

 

At deres første fælles barn kom til verden på Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg 12. august 1917 kan jo undre, da Karna boede i Glostrup ved undfangelsen, og hvorfor der skulle gå næsten 10 måneder, inden barnet blev døbt. Det kan måske skyldes, at det var lige lovlig hurtigt at Karna blev gravid efter konen i huset var død. Den lille pige kom til at hedde, Karen MargretheAndersen, og hun blev døbt i Glostrup kirke 2. juni af sognepræst H. Koch. Faddere var Johanne Caroline Nielsen f. Jansen og sammes mand, arbejdsmand Theodor August Nielsen, Købehavn (barnets morforældre), køkkenassistent Christiane Andersen (barnets halvstoresøster), København, savskærer p.t. soldat i Karlslunde Ole Hans Andersen (barnets farbror) og barnets fader.

 

Christian og Karna blev viet 14. april 1918 i Glostrup kirke af sognepræst H. Koch, forlovere var brudens far, arbejdsmand Theodor August Nielsen og tømrermester Ole Andersen, Vallensbæk (brudgommens bror). Christian arbejdede som støberiarbejder, sikkert på det nærliggende Glostrup Jern- og Metalstøberi på Gasværksvej 1(senere Ørnebjergvej). Familien var flyttet fra Fabriksvej/Godsbanevej 15 mellem april og september 1918 til Vestervej 9 i et hus ikke langt fra kirken.

 

Bemærk "Dødsfald" og Avertissemter" , her annonceres Karen Marie Nielsens dødsfald 23.juli 1916 dvs. hun er kun nævnt som "L. Chr. Andersens Hustru"

Elo og Else foran familiens hus på Vestervej 9 i 1929

Deres andet barn, Elo Laurits Andersen, blev født på Vestervej 9 i Glostrup 7. september 1918, så Karna var allerede gravid med det andet barn, inden de var blevet gift, og han blev døbt i Glostrup kirke 1. juni 1919 af sognepræst Busch fraVallensbæk pga. sognepræstens forfald. Faddere var Johanne Nielsen født Jansen og sammes mand, Theodor August Nielsen, København (barnets morforældre), forgylder Georg Laurits Nielsen, København og arbejdsmand Christian Alfred Pedersen, Rødovre (barnets halvstoresøster Andrea`s  mand) samt barnets mor.

Kristian Lygsie blev konfirmeret i Glostrup kirke 5. oktober 1919 af sognepræsten H. Koch og året efter 8. oktober 1920 blev hans storebror, Ole, som var flyttet til Køge og arbejdede som savskærer, viet i Brøndbyøster kirke til Karen Margrethe Jensen fra Brøndbyøster. Brudeparrets fædre, vognmand Christian Andersen og husejer Christen Peder Jensen, var forlovere. Det er første gang Christian omtales som vognmand.

Ved folketællingen 1. februar 1921 boede Christian, som var vognmand, og Karna med børnene Karen, Leo, Elo samt Karnas datter, Elly, på Vestervej 9. D. 21. marts 1921 var der atter barneskrål i hjemmet på Vestervej, Karna nedkom med en datter, som blev døbt Else Andersen af sognepræst Busch fra Vallensbæk 4. september samme år. Faddere var barnets forældre, tjenestepige Christiane Andersen (barnets halvsøster), Viksø og jernbanearbejder Christian Alfred Petersen, København (den ældste datter Andrea`s mand).

 

Som 53-årig blev Christian far til en lille søn 2. maj 1923. Han blev døbt Jørgen Andersen ved en hjemmedåb 9. juli  af sognepræst H. Koch, men døde ulykkeligvis dagen efter på Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg kun 2 måneder gammel, inden dåben blev publiceret i kirken. Året efter, 29. augsut 1924, nedkom Karna igen med en lille dreng, som blev døbt Erik Andersen i hjemmet  7. oktober 1927 af sognepræst H. Koch.

Datteren Kristiane (Laurine Kristiane), af Christians første ægteskab, blev 1. november 1925 borgerligt viet for sognefogeden i Glostrup med Hans Peter Larsen. Som nygifte boede de på Gasværksvej 17 i Glostrup. Ved folketællingen 5. november 1925 var familien Andersen stadig at finde på Vestervej 9 med de fem børn Karen, Elo, Else, Jørgen, Erik samt Elly Johanne Nielsen. Christian var stadig vognmand.

Dødsannoncen i Folkebladet ved lille Erik`s død kun 4 år gammel

Christian var 56 år gammel, allerede bedstefar til mindst 3, og Karna knap 40 år, da sidste skud på stammen meldte sin ankomst 10. juni 1926 på Vestervej 9. Sognepræst H. Koch døbte hende RosaAndersen i Glostrup kirke 7. november 1926. Faddere var Andrea Pedersen, født Andersen (hendes halvstoresøster) og hendes mand Alfred Pedersen, kolonnearbejder ved Statsbanerne, Lille Istedgade 4, 4. København og (hendes anden halvstoresøster) Kristiane Larsen, født Andersen, samt dennes mand Peter Larsen, arbejdsmand, Gasværksvej 17, Glostrup.

Elly Johanne Nielsen, Karnas datter, blev konfirmeret i Glostrup kirke 15. april 1928 af sognepræst H. Koch. Der var i kirkebogen ikke nævnt forældre eller hvor hun boede, kun "342B", som også stod i kirkebogen ved hendes fødsel.

En tragedie ramte familien da lille Erik kun 4 år gammel afgik ved døden 10. december 1928 på Københavns Amts Sygehus på Frederiksberg , han blev begravet på Glostrup kirkegård 16. december af sognepræsten H. Koch.

29. juni 1930 blev Leo gift i Glostrup kirke med Elly Ingrid Margrethe Rasmussen fra København. Vielsen blev forrettet af konstitueret sognepræst Lorenzen.

Folketællingen 5. november 1930 fortæller, at Karna og Christian med deres børn Karen, Elo,  Else og Rosa stadig havde til huse på Vestervej 9 og Christian ernærede sig stadig som vognmand. Karen Margrethe blev konfirmeret i Glostrup kirke 4. oktober 1931 af sognepræst C. Nedermark og året efter 2. oktober 1932 blev Elo konfirmeret, også af pastor Nedermark, men i mellemtiden var familien flyttet på Vestervej 13. I 1934 flyttede vognmand Christian Andersen og familien til Hovedvejen 115 ( matr. nr. 17a, ejet af Glostrup Kommune).

Blandt de piger sognepræst Nedermark konfirmerede i Glostrup kirke 14. april 1935 var datteren Else, som med sin familie nu boede på Hovedvejen 115 i Glostrup. Christian drev vognmandsforretningen med godstransport (tlf. 449) fra denne adresse indtil 1939. Hovedvejen 115 må have ligget mellem Nyvej og Bryggergårdsvej (dengang Krogagervej).

Kristian Lyngsie blev borgerligt gift i Glostrup 12. november 1936 med Klara Valborg Jørgensen.

I 1939-40 flyttede Christian og Karna på Ingersvej 20, iflg. telefonbogen til leje i P.J. Bohus` hus.

Det yngste barn, datteren Rosa, blev konfirmeret i Glostrup kirke 31. marts 1940 af sognepræst C. Nedermark. Elo giftede sig med Inger Vilhelmine Mariane Pedersen 7. juli 1940 i Brøndbyvester kirke, da boede han på Ingersvej 20 hos sine forældre, han var nu vognmand og hans far arbejdsmand. Forlovere ved vielsen var brudgommens far og lagerist Svend Johansen, Edithsvej 2. Christian havde sikkert  på daværende tidspunkt overdraget vognmandsforretningen til sin søn.

Samme år 8. juni blev Karna`s datter Elly borgerligt viet for sognefogeden i Glostrup med Robert Nielsen.

Ifølge telefonbogen for 1941 ser det ud til at vognmandsforretningen holdt til på adressen Heggelunds alle 14, hvor også Elo og Inger boede, og Christian og Karna drev  rulleforretning (tlf. 842) fra Ingersvej 20. Ifølge telefonbogen 1942 og 1943 holdt vognmandsforretningen til på Tunnelvej 7, hvor sønnen Elo nu boede med sin familie.

Christian døde 73 år gammel 5. maj 1943 på Radiumstationen på Strandboulevarden på Østerbro, og han blev begravet fra Glostrup kirke 9. maj af pastor Aage Gottschalck Nielsen til familiegravstedet på Glostrup kirkegård. Han efterlod sin kone Karna, som blev boende på Hovedvejen 188A, 1., som de var flyttet til inden for de sidste par år.

 

Rosa boede hos sin mor på Hovedvejen, da hun i Glostrup kirke 5. oktober 1946 af provst H.J. Andersen blev viet til gartner Svend Aage Pedersen fra Hvidovre.

 

Karna døde 13. juni 1963 på Glostrup Amtssygehus og blev bisat fra Amtssygehusets krematorium 15. juni af pastor Langberg, og urnen blev nedsat på familiegravstedet på Glostrup Søndre kirkegård. Hun boede på De Gamles Hjem på Rådhusvej 4 i Glostrup ved sin død.

Kommentarer

14.11.2022 09:24

Arne Rasmussen

Kære Helle Jeg skriver til dig da min Faster Elly Ingrid Margrethe Rasmussen blev gift med Leo Adolf Andersen i 1930 og fik søn. Hvad bliver der af Leo Adolf Andersen.

14.11.2022 09:57

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej Arne, jeg vil gerne fortælle mere, men helst ikke her på siden. Hvis du sender din mail-adresse til kirsten.henrik21@gmail.com, så vil jeg svare uddybende. Hilsen Kirsten (ikke Helle ,-) )

30.12.2016 14:18

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej Helle, jeg har meget mere om slægten tilbage i tiden. Hvis du er interesseret, kan du skrive til kirsten.henrik21@gmail.com. Glad for at du havde fornøjelse af læsningen.

29.12.2016 20:37

Helle Andersen

hej Kirsten. Tak for hyggelig læsning. Stødte på din web da jeg lige er gået igang med at forske tilbage i min slægt. Lars Christian Andersen er min farfars bror. Min farfar er Ole Andersen.