L. Chr. Andersens hus på Vestervej 9 i Glostrup 1929

 

 

 

Indtil for få år siden vidste min mand, Henrik Graves Pedersen, ikke meget om sin families historie. Han havde dog hørt, at hans farmor var født hvor Alfa-vaskeriet lå på Roskildevej i Glostrup, og at hun havde gået i skole på Højvangskolen.

 

Stor var overraskelsen, da det viste sig at farmor Andrea`s far, altså Henriks oldefar Lars Christian Andersen, var ankommet til Glostrup i 1895, og at han igennem to ægteskaber og deraf tolv børnefødsler utvivlsomt må have en masse efterkommere, måske også i Glostrup.

Kirkebakkegaard ca. 1902

 

Hvad Henriks farfars slægt angår er det endnu mere interessant, set med en Glostrup`ers øjne. Det viser sig nemlig, at Henriks farfar Alfred - og dermed Henrik - kan føre sin slægt i Glostrup helt tilbage til 1700-tallet.

 

Familien fæstede og senere ejede gården, Kirkebakkegaard, som lå på nordsiden af og lige bag Glostrup kirke dvs. på den anden side af den hvide mur, som stadig eksisterer. Gården var i slægtens eje indtil 1918, senere gik noget af det tilhørende jord til udvidelsen af kirkegården og resten blev udstykket til villaer i Solvangskvarteret. Så stor var vores overraskelse, da vi for 2-3 år siden fandt ud af, at vi faktisk bor på Kirkebakkegaards gamle jordbesiddelser.

 

Mere om slægtens historie kan læses under "Ledvogteren" og "Vognmanden" og senere under "Kirkebakkegaard".