4. rk. bagerst fra venstre:
1. Jens Peter Jensen (1899) Barnebarn 2. Chr. Julius Jensen (1902) Barnebarn 3. Vilhelm Marius Jensen (1903) Barnebarn 4. Gunnar Nielsen (1896) Forlovede til Marie 5. Marie Elisabeth Jensen (1901) Barnebarn

3. rk. stående fra venstre:
1. Hans E. Buchwald (1892) Svigersøn g.m. Kristine Vilhelmine Jensen 2. Karen Marie Hansen (1877) Svigerdatter g.m. Hans Peter Jensen 3. Carl V. Jørgensen (1887) Svigersøn g.m. Jensine Elisabeth Jensen 4. Esther Jørgensen (1918) Barnebarn 5. Jensine Elisabeth Jensen (1885) Datter g.m. Carl V. Jørgensen 6. Karen Petersen (1870) Svigerdatter g.m. Johan Jensen 7. Ane Marie Jensen (1880) Datter g.m. Carl Chr. Jensen 8. Carl Chr. Jensen (1875) Svigersøn g.m. Ane Marie Jensen 9. Carl H.P. Rasmussen (1884) Svigersøn g.m. Maren Kirstine Jensen 10. Christian Jensen (1879) Svigersøn g.m. Anna Kirstine Jensen 11. Erna Marie Jensen (1918) Barnebarn

2. rk. siddende fra venstre:
1. Kristine Vilhelmine Jensen (1893) Datter g.m. Hans E. Buchwald 2. Hans F.B. Buchwald (1920) Barnebarn 3. Hans Peter Jensen (1882) Søn g.m. Karen Marie Hansen 4. Johan Jensen (1873) Søn g.m. Karen Petersen 5. Maren Johansen (1849) Guldbruden 6. Hans Jensen (1844) Guldbrudgommen 7. Karen Sofie Jensen (1889) Datter 8. Maren Kirstine Jensen (1888) Datter g.m. Carl H.P. Rasmussen 9. Anna Kirstine Jensen (1891) Datter g.m. Christian Jensen 10. Hans Ludvig Jensen (1920) Barnebarn

1. rk. fra venstre siddende på jorden:
1. Sylvia Allise Jørgensen (1913) Barnebarn 2. Martha Margrethe Suldrup (1915) Barnebarn 3. Vanda Margrethe Kirstine Rasmussen (1909) Barnebarn

Øster Egesborg kirke hvor Maren og Hans blev gift 26. april 1871

Guldbryllups-fotografiet

I forbindelse med min moster Alices begravelse i Thisted i 2006 var jeg med min mor og flere kusiner hjemme i hendes lejlighed. Hendes datter, min kusine Dorte, gav min mor et indrammet fotografi, som hun ikke ønskede at beholde, faktisk tror jeg ikke hun anede hvem alle personerne på billedet var. Ikke så længe efter begyndte jeg at interessere mig for slægtsforskning og begyndte at studere billedet nøjere. Det var et guldbrudepar fotograferet foran deres hus sammen med en masse andre personer, sikkert deres børn, svigerbørn og børnebørn. Jeg kunne kun genkende mine morforældre i noget yngre udgaver, men min mor kunne fortælle, at det var hendes oldeforældre på hendes morfars side, der holdt guldbryllup i 1921. Fra andre familiefotos kunne jeg så genkende min mormors forældre samt hendes lillebror. På et tidspunkt, desværre efter at min mor var død i 2011, satte jeg mig for at finde ud af hvem alle de andre personer på fotografiet var. Heldigvis fik jeg senere min mormors fotoalbum, også fra min kusine Dorte, og det hjalp noget på identificeringen af alle familiemedlemmerne.

 

Sådan er mit slægtsskab til Guldebrudeparret

5. Kirsten Susanne Lindaa  4. Min mor Inger Margrethe Nielsen  3. Min mormor Marie Elisabeth Jensen  2. Min oldefar Johan Jensen 1. Min tipoldefar Hans Jensen

 

 

Først vil jeg fortælle om guldbrudeparret, mine tipoldeforældre Maren Johansen og Hans Jensens bagggrund.

Maren Johansen blev født 18. august 1849 i Skovhuse ved Øster Egesborg, 5-6 km NØ for Vordingborg, og da hun samme år 7. oktober blev døbt måtte hendes mor lide den tort, at der i kirkebogen ud for barnets navn stod uægte, og at hun blev omtalt som "ugift fruentimmer".

Marens mor, Sidse Marie Jacobsdatter, tjente allerede i 1845 hos Sidse Katrine Larsdatter, gårdmandsenke i Skovhuse, og da hun 4 år efter blev gravid, var faderen til hendes barn, hendes madmors søn, Johan Andersen, som bestyrede sin mors gård. Jeg antager, at Sidse Marie efter fødslen fortsatte med at tjene hos sin datters farmor, men alligevel gik der over 2 år inden Sidse og Johan blev gift i 1851, samme år som Johan overtog fæstet på gården efter sin mor. De fik efterfølgende to døtre og en søn.

Et lille kuriosum: Sidse Maries mor døde ung, og som det var almindeligt dengang giftede faderen, Jacob Olsen, sig hurtigt igen. Mange år senere blev han atter enkemand, og denne gang giftede han sig med sin svigersøns søster. Nemlig Johans søster, Ane Lisbeth Andersdatter, som var 22 år yngre end sin nye ægtemand. Jacob døde seks år senere.

Marens far døde i 1870, året inden hun blev gift. Fem år efter giftede hendes mor sig igen med husmand Christen Hemmingsen, som døde i 1902. Marens mor døde i 1905, som aftæftskone i Skovhuse, sandsynligvis hos sønnen Jacob, som efter 1901 var vendt tilbage til Skovhuse fra Allerslev og havde overtaget sin fædrene gård.

Kalvehave kirke, hvor Maren og Hans`børn blev døbt, konfirmeret og viet

Hans Jensen blev født 26. marts 1844 i Græsbjerg, få kilometer øst for Vordingborg, som første barn af gårdmand Jens Hansen og Cathrine Lisbet Pedersdatter. Hans` far havde købt Tolstrupgåden i Tolstrup ved Mern efter sin far i 1862, oprindelig var det en gård under Lilliendal gods, og havde den til sin død i 1889. Hans` mor drev gården videre med sin ugifte søn Jacob som bestyrer. Samme år blev hun arvefæster på et husmandssted og da havde hendes datter og Hans` søster Kirsten og hendes mand Ole Jensen overtaget de fleste andre husmandssteder og lagt dem sammen til den lille selvejergård Gydehøj. Cathrine fortsatte som gårdejerske med Jacob som bestyrer, indtil hun i 1908 døde som 86-årig, hvor gården blev købt af Lilliendal gods og Jacob flyttede til sin søster på Gydehøj.

 

Da Maren og Hans blev gift 26. april 1871 i Øster Egesborg kirke, opholdt Maren sig hos sin mor i Skovhuse og Hans tjente også i Skovhuse, indtil 1870 havde han opholdt sig hos sine forældre i Tolstrup.

 

Det er uvist hvor Maren og Hans bor de første år af deres ægteskab, men sandsynligvis er de ved ægteskabet start flyttet til Kalvehave på gården med matr. nr. 11 b. Maren var nok allerede gravid ved brylluppet, selv om hun måske dårligt var klar over det, for 17. december 1871 blev deres datter født, som senere blev døbt Ane Marie. 26. marts 1873 kom Johan (min oldefar) til verden. Lidt over et år efter blev familien forøget med endnu en pige, Anna Kirstine, som desværre døde kun 10 måneder gammel af hjernebetændelse. Hans Peder blev født 24. januar 1876 og 8. juli 1878 blev Anna Kirstine, opkaldt efter sin afdøde søster, født. Maren og Hans oplevede den store sorg af miste fire af deres fem børn indenfor de første ni år af deres ægteskab, kun Johan blev voksen.

Heldigvis viste skæbnen sig fra sin gode side de kommende år, hvor familien på tretten år blev udvidet med syv børn. Anne Marie i 1880, Hans Peter i 1882, Jensine Elisabeth i 1885, Maren Kirstine i 1888, Karen Sofie i 1889, Anna Kirstine i 1891 og Kristine Vilhelmine i 1893. Alle disse børnefødsler gjorde, at det måske var derfor Johan i 1890 boede hos sin mormor og hendes anden mand som plejebarn.

 

Marie og Jens Peter Jensen fra Kalvehave, børnebørn af Maren og Hans

For at kunne finde ud af hvem der er hvem af de fem døtre på fotografiet, måtte jeg gå ud fra deres børns alder i 1921 og så ud fra deres alder kunne fastslå, hvem der var deres forældre.

Min oldefar Johan Jensen (1873-1951) var ældste søn og han blev gift med Karen Petersen (1870-1945) 25. november 1898 i Kalvehave kirke. Karen var datter indsidder og daglejer Jens Pedersen i Sandvig og Kirsten Jacobsdatter. Knap to måneder efter brylluppet fødte Karen sønnen Jens Peter Jensen 12. januar 1899, og to år efter kom min mormor Marie Elisabeth Jensen til verden 5. marts 1901. Johan og Karen købte deres eget hus i Kalvehave matr. nr. 5e og 5d i oktober 1900 for kr. 2000, huset ligger der stadig på adressen Ærtevænget 3, 4771 Kalvehave.

Omkring 1933 blev Jens Peter indlagt på "Sindssygehospitalet ved Vordingborg" med diagnosen ungdomssløvsind (en ældre betegnelse for skizofreni hos unge mennesker, hvor sygdommen særligt giver sig til kende ved indadvendthed og mangel på initiativ). Min mor har fortalt, at han sygdom blev udløst af ulykkelig kærlighed, og at han korporligt overfalt sine forældre. Han blev umyndiggjort og hans far blev hans værge og efter hans død, blev hans søster Marie værge. Hele sit liv var Jens Peter under forsorg, sine sidste år tilbragte han på et plejehjem i Sorø, men han døde på hospitalet i Vordingborg i 1962. Jeg har forsøgt, at få indsigt i hans papirer, men hospitalet i Vordingborg har nægtet det, da jeg ikke er familie i lige linje. Marie`s historie kan læses andetssteds på hjemmesiden.

Johan og Karen Jensen med Karens niece, Dagny, foran deres hus i Kalvehave

Den ældste datter, Ane Marie Jensen ( 1880-1957) blev gift i Kalvehave kirke 11. oktober 1901 med Carl Christian Jensen (1875-1946), søn af rebslager i Søndre Viemose Carl Christian Jensen og Sidse Olsen. Carl tjente ved Kalvehave Fattiggård og Ane Marie tjente hos en gårdejer i Kalvehave, da de blev gift.

Tre måneder efter brylluppet 13. januar 1902 nedkom Ane med en søn, som blev døbt Christian Julius, og året efter 3. september blev familien forøget med endnu en søn, Vilhelm Marius. Carl Christian arbejdede som arbejdsmand og vejmand, og familien boede i Viemose.

Hans Peter Jensen, kaldet "Skrædderen"

 

Sønnen Hans Peter Jensen (1882-1944) arbejdede som skræddersvend, men senere begyndte han at arbejde ved landbruget. Han blev faktisk kaldt "Skrædderen". 13. december 1912 blev han i Kalvehave kirke gift med Karen Marie Hansen (1877-1961) datter af Anders Hansen, tømrer i Viemose, og Johanne Kirstine Madsen. Hans Peter og Karen Marie fik ingen børn. Hans Peter blev 7. november 1944 påkørt af en lastbil ud for Skovhuse skole og blev dræbt på stedet. Karen Marie flyttede til Nyråd Hovedgade 20 i Vordingborg og døde på sygehuset der 28. september 1961.

 

 

Datteren Jensine Elisabeth Jensen (1885-?) var bla. ude at tjene hos en gårdmand i Kalvehave inden hun 16. november 1912 i Kalvehave kirke blev gift med malermester i Stege, Carl Vilhelm Jørgensen (1887-?) søn af murermester i Stege Ferdinand Emil Carl Jørgensen og Bolette Marie Hemmingsen.

20. juni året efter fødte Jensine en datter, som blev døbt Sylvia Allise Jørgensen og så gik der over fem år inden familien 4. september 1918 blev forøget med endnu en datter, som blev døbt Esther Jørgensen. Ved pigernes konfirmation boede familien i Lendemark, en forstad til Stege.

Maren og Hans`barnebarn Vanda Rasmussen fra Stensby

 

 

Datteren Maren Kirstine Jensen  (1888-?) blev gift i Kalvehave kirke 28. maj 1909 med snedker Carl HansPeter Rasmussen (1884-?) søn af snedker i Skovhuse Hans Rasmussen og Kirsten Andersen. Carl blev senere snedkermester i Stensby. Parrets første barn, en pige, blev født 25. september 1909 og hun blev døbt Vanda Margrete Kirstine Rasmussen og 10. marts 1911 fødte Maren tvillinger, to drenge. Den ene lille drenge overlevede ikke og den anden blev døbt Poul Hugo Rasmussen.

.

Hugo Rasmussen fra Stensved, barnebarn

 

 

 

Den eneste datter, der aldrig blev gift, Karen Sofie Jensen ( 1889-1959) boede hjemme hos sin far ved folketællingen i 1930 og sandsynligvis også til hans død i 1934. 

 

Datteren Anna Kirstine Jensen ( 1891-?) boede i hvert fald hjemme hos sine forældre indtil hun var 20 år gammel. Omkring september 1914 tjente hun i Magleby sogn på Møn, og her blev hun gravid med den fire år yngre murersvend Niels Pedersen Suldrup fra Budsemark på Møn. Hun fødte hjemme hos sine forældre i Kalvehave 20. juli 1915 en lille pige, som blev døbt Martha Margrethe Suldrup. Ved dåben var Anna`s søster Anne Marie fadder, og det var ligeledes murer Mads Suldrup og Peter Suldrup fra Budsemark på Møn. Det var henholdvis barnets farfar og farbror. Anna og Niels blev aldrig gift, Anna blev hos sine forældre med Martha et stykke tid og Niels var i 1916 murer på Faksinge Sanatorium i Beldringe.

4. maj 1918 blev Anna gift med den 12 år ældre parcellist Christian Jensen (1879-?) fra Budsemark på Møn, han var søn af snedker Ludvig Jensen og Karen Marie Hansen i Budsemark. På dette tidspunkt opholdt Anna sig også i Budsemark som husbestyrerinde.

Lidt over 5 måneder efter brylluppet 22. oktober 1918 nedkom Anna med en lille pige, som blev døbt Erna Marie Jensen, og halvandet år efter blev familien 19. februar 1920 forøget med en lille dreng, som blev døbt Hans Ludvig Jensen. Christian arbejdede som mælkekusk, og 19. maj 1923 kom atter en datter til verden, som blev døbt Else Elisabeth Jensen, og to år efter 10. marts 1925 blev Ejnar Marius Jensen født. Christian var nu landmand. I

Den yngste datter Kristine Vilhelmine Jensen (1893-?) blev gift i Kalvehave kirke 4. oktober 1919 med gårdbestyrer i Tolstrup Hans Emil Pedersen Buchwald(1892-?), søn af forpagter i Tolstrup, Frederik Pedersen Buchwald og Laurine Larsen. Parrets første barn, en søn, blev født 30. august 1920 og døbt Hans Frederik Børge. To år efter 23. september 1922 blev familien forøget med en datter Ebba Margrethe og først næsten seks år efter 28. marts 1928 med endnu en søn, som blev døbt Aksel Helmuth. Ved folketællingen i 1930 boede familien sammen med Hans` forældre på matr. 5 og 6 i Tolstrup, Hans havde måske overtaget sin fars forvalterjob, indtil da havde han været gårdbestyrer.

 

Kommentarer

13.03.2017 21:55

Mette Buchwaldt Sortberg

Jeg er barnebarn af Hans frederik børge Buchwaldt.

18.03.2017 11:33

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej, du er endnu en Buchwaldt efterkommer, der kontakter mig. Jeg er interesseret i efterkommere af Maren og Hans Jensen, skriv evt. til kirsten.henrik21@gmail.com.

23.02.2017 16:40

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej, og tak, jeg kunne godt tænke mig yderligere info om din farfar og farmor og deres efterkommere. Skriv evt. til kirsten.henrik21@gmail.com.

23.02.2017 15:13

Henrik

Efterfølgende generation har så slettet Buchwaldt Petersen. Det var kun den ene tvilling, altså Frederik der må kalde sig Buchwaldt efter grevinden. Jeg kan ikke huske, hvad Frederiks bror hed.

23.02.2017 15:06

Henrik

Frederik Buchwaldt Petersen ville gerne have slettet Petersen, men måtte han ikke. I stedet kunne han købe navnet, så han kom til at hedde Frederik Buchwaldt Petersen Buchwaldt.

23.02.2017 14:53

Henrik Buchwaldt

Navnet Buchwaldt er givet af en grevinde på Lilliendal om tak for, at Frederik Buchwaldt Pedersen eller Petersens mor samtidig ammede grevinden barn, samtidig med hun selv havde tvillinger.

23.02.2017 14:45

Henrik Buchwaldt

Buchwaldt eller Buchwald. Børge og Aksel er døbt Buchwaldt, men præsten døbte Ebba Buchwald. Der har altid været sjusket med det t.

23.02.2017 14:30

Henrik Buchwaldt

Min far Hans Frederik Børge Buchwaldt døde i 2008. Min faster Ebba Olsen, døbt Ebba Margrethe Buchwald bor på plejehjem i Præstø. Min farbror Aksel Helmuth Buchwaldt bor på plejehjem i Mern.

23.01.2017 16:40

Inge Langeskov-Nielsen

Hvor er guldbryllupsbilledet taget hende rent geografisk?

24.01.2017 11:38

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej Inge, hvis du sender din email-adresse til kirsten.henrik21@gmail.com, så vil jeg svare

23.01.2017 16:38

Inge Langeskov-Nielsen

Hugos døtre lever stadig, en i Vordingborg og en i København. Huset står nyrenoveret i Stensved.

23.01.2017 16:37

Inge Langeskov-Nielsen

Hej, jeg læser lige her om Hugo Rasmussen, Stensved. Startede hans far i Stensby, det har jeg ikke hørt før. Faderen havde værksted og butik i Stensved, som Hugo førte videre i mange år.

18.05.2016 17:55

Kirsten Lindaa Pedersen

Hej Peter, så har vi endnu flere fælles aner. Du har jo tidl. sendt mig opl. om fælles aner. Hvis du er interesseret i yderligere opl. sender jeg dem gerne. Mvh Kirsten

18.05.2016 02:02

Peter Kyhl

Faktisk også igennem Jens Pedersens far Peder Jørgensen og også via Anne Ebbesdatter. :) Mvh. Peter Kyhl

18.05.2016 01:59

Peter Kyhl

Flot side og spændende læsning. Jeg er i familie med Jens Pedersen i Sandvig via hans mor. Hans mormor Karen Nielsdatter var søster til min ane Ole Nielsen. Jeg har meget på deres forslægt. Mvh. Peter